Cách chọn Quầy bar cafe (Bar counter-wooden, aluminum,glass), các loại quầy bar cafe đẹp, giá rẻ nhất, Sài Gòn, HCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Cách chọn Quầy bar cafe cho nội thất quán Cafe. Mẫu Quầy bar cafe phải được thiết kế phù hợp với loại hình kinh doanh thông qua yếu tố độc đáo, khác biệt để thu hút khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh. Quầy bar nên được trang trí tương đồng với bố cục, không gian của khuôn viên quán, điều này đồng nghĩa với việc phải lựa chọn sao cho màu sắc và kiểu dáng của quầy phải hòa hợp với tông màu chủ đạo của phần còn lại trong căn phòng và chức năng chính của nó. Quý khách có thể tham khảo những mẫu thiết kế quầy bar tại GiaRevietnam như sau:

Trang 2 trong số 3 trang«123»
Quầy Bar Gỗ 031C GRVN 8.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 031C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 2.5*0.5*1.0 (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer s...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 03C GRVN 7.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 03C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 2.5*0.5*1.0 (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer s...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 03C GRVN 7.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 03C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 2.5*0.5*1.0 (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer s...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 03C GRVN 7.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 03C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 2.5*0.5*1.0 (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer s...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 029C GRVN 5.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 029C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.4*0.6*1.0m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer ...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 029C GRVN 5.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 029C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.4*0.6*1.0m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer ...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 028C GRVN 7.950.000 đ

Quầy Bar Gỗ 028C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.2*2.0*0.6m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer ...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 028C GRVN 7.950.000 đ

Quầy Bar Gỗ 028C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.2*2.0*0.6m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer ...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 027C GRVN 7.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 027C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 4.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.2*2.0*0.6m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer ...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 027C GRVN 7.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 027C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 4.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.2*2.0*0.6m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer ...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 026C GRVN 8.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 026C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.8*0.6*1.0m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer ...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 026C GRVN 8.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 026C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.8*0.6*1.0m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer ...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 025C GRVN 7.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 025C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 4.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.5*1.0*0.5*1.0m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ ven...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 025C GRVN 7.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 025C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 4.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.5*1.0*0.5*1.0m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ ven...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 024C GRVN 11.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 024C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 5.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.5*2.0*1.0*0.6m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ ven...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 024C GRVN 11.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 024C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 5.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.5*2.0*1.0*0.6m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ ven...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 023C GRVN 9.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 023C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.5*1.0*0.6m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer ...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 023C GRVN 9.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 023C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.5*1.0*0.6m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer ...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 022C GRVN 8.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 022C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.8*2.2*0.6m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer ...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 022C GRVN 8.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 022C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.8*2.2*0.6m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer ...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 021C GRVN 9.500.000 đ

Quầy Bar Gỗ 021C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.5*2.2*0.5m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer ...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 021C GRVN 9.500.000 đ

Quầy Bar Gỗ 021C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.5*2.2*0.5m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer ...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 020C GRVN 9.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 020C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 2.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 2.0*0.8*1.2*0.6m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ ven...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 020C GRVN 9.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 020C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 2.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 2.0*0.8*1.2*0.6m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ ven...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 019C GRVN 12.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 019C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 4.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 2.8*1.0*1.2*0.6m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ ven...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 019C GRVN 12.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 019C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 4.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 2.8*1.0*1.2*0.6m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ ven...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 018C GRVN 9.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 018C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 2.0*1.2*0.5m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer ...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 018C GRVN 9.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 018C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 2.0*1.2*0.5m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer ...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 017C GRVN 9.500.000 đ

Quầy Bar Gỗ 017C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 1.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.5*2.2*0.5m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer ...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 017C GRVN 9.500.000 đ

Quầy Bar Gỗ 017C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 1.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.5*2.2*0.5m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer ...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 016C GRVN 12.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 016C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.4*1.2*0.5 m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 016C GRVN 12.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 016C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.4*1.2*0.5 m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 015C GRVN 6.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 015C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.8*0.5*1.0 m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 015C GRVN 6.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 015C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.8*0.5*1.0 m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 014C GRVN 14.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 014C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 4.0*0.6*1.0m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer ...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 014C GRVN 14.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 014C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 4.0*0.6*1.0m (dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer ...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 013C GRVN 5.950.000 đ

Quầy Bar Gỗ 013C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.8*0.6*1.0m(dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer s...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 013C GRVN 5.950.000 đ

Quầy Bar Gỗ 013C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 3.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước 1.8*0.6*1.0m(dài*cao*sâu). Gỗ phủ veneer xoan đào/ veneer s...

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 012C GRVN 9.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 012C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 2.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước GỖ MDF NHẬP: 2.0*2.0*1.0 m(dài*cao*sâu)(Nếu có nóc + 4.000....

XEM THÊM
Quầy Bar Gỗ 012C GRVN 9.900.000 đ

Quầy Bar Gỗ 012C GRVN

Giá rẻ hơn thị trường: 2.000.000 đ

Quầy bar gỗ kích thước GỖ MDF NHẬP: 2.0*2.0*1.0 m(dài*cao*sâu)(Nếu có nóc + 4.000....

XEM THÊM
Trang 2 trong số 3 trang«123»

Địa Chỉ

 • 12B Nguyễn Huy Tự P Đa Kao Quận 1 TPHCM (VP Chính)
 • 152 đường 3/2, p 12, quận 10. (Gần Maximark 3/2) (SHOWROOM MỚI)

 • Xưởng SX: Số 59 đường TL44, p Thạnh Lộc, quận 12.

 • 12 DX120, Thị Xã Thủ Dầu Một, Bình Dương (VP CN)

 • 68 Chợ Vĩnh Hải, đường 2/4, TP Nha Trang (VP Đại Diện)

Liên Hệ

 • Nhắp vào đây để liên hệ với nhân viên bán hàng Nhắp vào đây để liên hệ với nhân viên bán hàng Nhắp vào đây để liên hệ với nhân viên bán hàng
  SALE 1 SALE 2 SALE 3
  Nhắp vào đây để liên hệ với nhân viên bán hàng Nhắp vào đây để liên hệ với Phòng Giao Hàng Nhắp vào đây để liên hệ với Phòng Bảo Hành
  SALE 4 SALE 5  GIAO HÀNG 

   (08) 3820 1316
  PHÒNG SALES- QUẬN 1

   (08) 6674 3333
  PHÒNG SALES- QUẬN 10
   0915 444 002
  PHÒNG GIAO HÀNG
  Hotline: 0945 009 002

Bài Viết Hay

ẨN THÔNG BÁO

Tặng Áo Mưa cao cấp khi đặt hàng tại Giarevietnam tháng 10/2014
BẾP GAS ÂM HAFELE NHẬP CHÂU ÂU, GIẢM 30% tại GRVN (27/10-02/11)
bep-gas-am-hafele-538-02-565