Lập trình Android cơ bản – Bài 16: SQLite trong Android (Phần 1) | android sqlite

Lập trình Android cơ bản – Bài 16: SQLite trong Android (Phần 1)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Lập trình Android cơ bản Bài 16: SQLite trong Android (Phần 1)
Cơ sở dữ liệu trong android
SQLite trong Android
SQLite là gì
Ứng dụng có sử dụng SQLite
Hiển thị danh sách với SQLite
Tài liệu học lập trình android: http://olalink.io/tailieuandroid

Lập trình Android cơ bản - Bài 16: SQLite trong Android (Phần 1)

Cách cài đặt Android Studio 2021


Hướng dẫn cài đặt Android Studio.

Cách cài đặt Android Studio 2021

SQLite Database for Android – Full Course


Learn how to use an SQLite database in Android Studio.
This tutorial shows every step of programming a demo Android application that uses an SQLlite local database. You will learn how to create an SQLite local database on the Android device, configure new tables with the onCreate method, setup the columns and data types, extend the SQLiteHelper class, create CRUD methods in a DAO (Data Access Object) class, display results on a listview, and more.
✏️ Course developed by Shad Sluiter. Check out his YouTube channel: https://www.youtube.com/user/shadsluiter

Learn to code for free and get a developer job: https://www.freecodecamp.org
Read hundreds of articles on programming: https://freecodecamp.org/news
And subscribe for new videos on technology every day: https://youtube.com/subscription_center?add_user=freecodecamp

SQLite Database for Android - Full Course

Login and Register Form using SQLite Database in Android Studio | login registration android studio


In this tutorial, a login and register app using SQLite Database is created in Android studio. login and register android studio sqlite. login and register android studio sqlite in hindi. login android studio sqlite. simple login app android studio. login and register in android studio using sqlite. login and register app in android studio. login register android studio sqlite
For more information and source code please visit
https://www.allcodingtutorials.com
https://www.learnandroid.net

See also  Thiết kế phòng bếp chuẩn hiện đại, tối ưu hóa công năng | Những Vật dụng Đẳng cấp cho tin tức tổng hợp

Login and Register Form using SQLite Database in Android Studio | login registration android studio

Lập trình Android A-Z – Bài 131: SQLite To Do List – phần 1


Học lập trình Android AZ.
Khóa Học Android Tại Trung Tâm: http://khoapham.vn/khoahoclaptrinhandroid.html
Nội dung học:
♣ Chương 1: Cài đặt và làm quen với Android Studio
_ Cài đặt JDK
_ Cài đặt Android Studio
_ Cài đặt máy ảo Genymotion
_ Làm quen với Android Studio
_ Tìm hiểu cấu trúc thư mục trong Android

♣ Chương 2: Lập trình Java cơ bản cho Android
_ Các kiểu dữ liệu và cách khai báo biến
_ Câu lệnh điều kiện If else \u0026 Switch case
_ Vòng lặp While \u0026 For
_ Mảng và xử lí mảng
_ Function
♣ Chương 3: Layout trong Android
_ Khái niệm về view, viewgroup
_ Linear layout
_ Relative layout
_ Frame layout
_ Table layout
_ Constraint layout
♣ Chương 4: Quy trình thiết kế ứng dụng
_ Quy trình thiết kế một ứng dụng
♣ Chương 5: Các Widgets cơ bản
_ Button
_ EditText
_ Random số
_ Switch
_ Radio button
_ Checkbox
_ Imagebutton
_ ImageView Gán hình nền
_ SeekBar
_ ProgressBar
♣ Chương 6: Hiển thị dữ liệu theo danh sách
_ Listview cơ bản (cấu hình)
_ Listview cơ bản (thêm, xóa, sửa)
_ Giới thiệu lập trình hướng đối tượng
_ Phân biệt public và private
_ Hàm khởi tạo Constructor
_ Getter và Setter
_ Listview nâng cao với BaseAdapter
_ ViewHodler trong Adapter
_ Cấu hình Gridview
_ Hiển thị hình ảnh với GridView
♣ Chương 7: Tùy biến giao diện với Drawable
_ LayerList
_ Selector
_ Clip
_ Shape
_ Custom ProgressBar
_ Xây dựng ứng dụng đa ngôn ngữ
♣ Chương 8: Menu và Dialog
– Thiết lập và sử dụng Menu
– Thiết lập và sử dụng Popup Menu
– Làm việc với ContextMenu
– Sử dụng Dialog
– Custom giao diện cho Dialog
– DatePickerDialog
_ App Đếm ngày xa em
– TimePickerDialog
♣ Chương 9: Tạo ứng dụng đa màn hình
– Intent Explicit
_ Activity Lifecycle
– Intent Explicit Gửi và nhận chuỗi
– Intent Explicit Gửi và nhận số
– Intent Explicit Gửi và nhận mảng
– Intent Explicit Gửi và nhận Bundle
– Intent Implicit ACTION_VIEW
– Intent Implicit ACTION_SENDTO
– Intent Implicit ACTION_CALL
– Intent for result
_ Intent Camera
_ Permissions at Run Time API 23
– Xây dựng game chọn hình
_ Shared Preferences
_ Lưu điểm game với Shared Preferences
♣ Chương 10: Tạo diễn hoạt Animation
– Alpha Animation
– Scale Animation
– Rotate Animation
– Translate Animation
_ Hiệu ứng khi chuyển màn hình
_ Hiệu ứng với ListView
♣ Chương 11: Async Task và kỹ thuật đọc XML
_ Quản lý tiến trình với Async Task
_ Đọc nội dung từ website
_ Load image from internet
_ Xây dụng ứng dụng đọc tin tức sử dụng XML
♣ Chương 12: Kỹ thuật đọc JSON
_ Giới thiệu JSON
_ Kỹ thuật đọc và phân tích JSON Object
_ Kỹ thuật đọc và phân tích JSON Array
_ Xây dựng ứng dụng đa ngôn ngữ mới JSON
_ Đọc JSON Array dạng API
♣ Chương 13: Volley
_ Volley String Request
_ Volley Json Object Request
_ Volley Json Array Request
♣ Chương 14: Kỹ thuật xử lí audio và video
_ Play audio với Media Player
_ Xây dựng ứng dụng play danh sách nhạc
_ Play video với VideoView
_ Play audio từ internet
_ Play video từ internet
♣ Chương 15: Dữ liệu local SQLite
_ Giới thiệu SQLite
_ Khai báo và cấu hình SQLite
_ Insert, select dữ liệu trong SQLite
_ Update, delete dữ liệu trong SQLite
_ Xây dựng ứng dụng To Do List
_ Lưu hình ảnh với SQLite
♣ Chương 16: Webservice với PHP\u0026Mysql
_ Cài đặt Xampp và Sumlime Text
_ Tạo file php kết nối với localhost
_ Viết php trả dữ liệu với định dạng JSON
_ Tạo database với Mysql
_ Select database
_ Insert datababase từ ứng dụng
_ Update database từ ứng dụng
_ Delete database từ ứng dụng
_ Upload hosting
♣ Chương 17: Xây dựng ứng dụng Real Time với NodeJS \u0026 SocketIO
_ Giới thiệu NodeJS \u0026 SocketIO
_ Cài đặt NodeJS \u0026 Git
_ Tạo server NodeJS
_ Emit \u0026 On trong NodeJS
_ Kết nối ứng dụng với server NodeJS
_ Gửi dữ liệu từ app lên server
_ Truyền dữ liệu từ server về app
_ Xây dụng ứng dụng chat với NodeJS và Android
♣ Chương 18: Kỹ thuật sử dụng Fragment
_ Giới thiệu Fragment
– Create Fragment
– Add fragment XML
– Add fragment Code
– Fragment Communicator
_ Fragment Bundle
– Fragment Remove
– Fragment Pop Back Stack
– Sử dụng ListFragment
– Sử dụng Dialog Fragment
_ Fragment Interface
– Bài tập xử lý giao diện với Fragment
♣ Chương 19: Google API
_ Giới thiệu API Google
_ Play video từ Youtube sử dụng Youtube API
_ Play danh sách video từ Youtube
_ Nhúng google map vào ứng dụng
_ Thêm Marker vào google map
_ Camera trong google map
♣ Chương 20: Nhúng quảng cáo Admob vào app
_ Giới thiệu Admob
_ Đăng ký tài khoản Admob
_ Cấu hình Admob \u0026 tạo ID quảng cáo
_ Nhúng quảng cáo vào ứng dụng
♣ Chương 21: Submit ứng dụng lên Play Store
_ Quy trình submit ứng dụng
_ Hướng dẫn tạo keystore \u0026 build app release
_ Submit ứng dụng
Khóa Học Android Tại Trung Tâm: http://khoapham.vn/khoahoclaptrinhandroid.html

See also  Mẫu phòng ngủ nhỏ Đẹp & Tiện Ích đến từng cen-ti-mét | Tập hợp mòn đồ Đơn giản cho tin tức tổng hợp
See also  การดูรหัส wifi ที่เรากำลังใช้งานอยู่ ง่ายมากๆๆ | ดู รหัส ไวไฟ ท รู

Lập trình Android A-Z - Bài 131:  SQLite To Do List -  phần 1

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆNews

Leave a Comment